Yo 1v1的新说唱舞台版来了。多有不足,感觉自己都还放不开。像弱鸡一样,[doge]。不过学到很多,玩的很开心。刚刚开始,慢慢玩,慢慢进步。等我[加油] #中国新说唱#

10 lượt xem • 7 ngày trước

X nine

621 người theo dõi

Theo dõi