Xuân Bắc - Tự Long và "triết lý sâu đo"

2.292 lượt xem • 5 tháng trước

LOL

93.159 người theo dõi

Theo dõi
Sự xuất hiện của chú sâu đo quanh gương xe Tự Long, Xuân Bắc cũng rút ra nhiều triết lý về cuộc sống.