Xuân Bắc - Tự Long và "triết lý sâu đo"

1.876 lượt xem • 3 tháng trước

LOL

71484 người đăng ký

Đăng ký
Sự xuất hiện của chú sâu đo quanh gương xe Tự Long, Xuân Bắc cũng rút ra nhiều triết lý về cuộc sống.