VVD

40 người theo dõi

TRANG CHỦ VIDEO THÔNG TIN

GIỚI THIỆU

Mô tả: 😘😘😘

Ngày thành lập: 09/05/2019

Tổng số video: 15

VIDEO MỚI

hát live

hát live

4 lượt xem • 30 ngày trước

👍👍👍

👍👍👍

2 lượt xem • 31 ngày trước

trò chơi cuối năm

trò chơi cuối năm

21 lượt xem • 32 ngày trước

Vật tay cuối năm

Vật tay cuối năm

16 lượt xem • 32 ngày trước

Bữa ăn cuối

Bữa ăn cuối

67 lượt xem • 32 ngày trước

Berywam - Audition Tu Si Que Vales (Beatbox)

Berywam - Audition Tu Si Que Vales (Beatbox)

2 lượt xem • 35 ngày trước

Tổng hợp clip học sinh quẩy tung trường =)

Tổng hợp clip học sinh quẩy tung trường =)

283 lượt xem • 38 ngày trước

Nhà trường mở nhạc sàn cho học sinh quẩy

Nhà trường mở nhạc sàn cho học sinh quẩy

13 lượt xem • 38 ngày trước

Đoàn múa lửa Phạm Kiệt

Đoàn múa lửa Phạm Kiệt

74 lượt xem • 46 ngày trước

Xem tất cả