Vuvuzela, Wave và Wags - Những khoảnh khắc đáng nhớ tại các kì WC

5.859 lượt xem • 4 tháng trước

Khoảnh khắc vĩ đại lịch sử WC | Vuvuzela, Wave và Wags - Những khoảnh khắc đáng nhớ tại các kì WC.