Trồng lúa mì trên không gian

1.218 lượt xem • 5 tháng trước

Tech

3.343 người theo dõi

Theo dõi
Lúa mì được trồng bên trong chiếc khuôn kích cỡ bằng tủ lạnh, gọi là “môi trường sống thực vật tiên tiến’’