Trồng lúa mì trên không gian

1.167 lượt xem • 35 ngày trước

Tech

1777 người đăng ký

Đăng ký
Lúa mì được trồng bên trong chiếc khuôn kích cỡ bằng tủ lạnh, gọi là “môi trường sống thực vật tiên tiến’’