Trái bóng qua các kỳ World cup

2.491 lượt xem • 4 tháng trước

WC 2018

10.389 người theo dõi

Theo dõi
Qua thời gian những trái bóng của chúng ta cũng đã thay đổi rất nhiều được thiết kế nhẹ hơn, mang tính kỹ thuật và thẩm mỹ nhiều hơn. Hay cùng xem trái bóng đã thay đổi như thế nào từ khi world cup được bắt đầu diễn ra lần đầu tiên nhé!