Trái bóng qua các kỳ World cup

1.987 lượt xem • 12 ngày trước

WC 2018

6046 người đăng ký

Đăng ký
Qua thời gian những trái bóng của chúng ta cũng đã thay đổi rất nhiều được thiết kế nhẹ hơn, mang tính kỹ thuật và thẩm mỹ nhiều hơn. Hay cùng xem trái bóng đã thay đổi như thế nào từ khi world cup được bắt đầu diễn ra lần đầu tiên nhé!