Top 5 nhân vật mạnh ngang với Gol D.Roger

427 lượt xem • 2 tháng trước

one piece

39 người theo dõi

Theo dõi