Thánh Lồng Tiếng Official

14.9k người theo dõi

TRANG CHỦ VIDEO THÔNG TIN

GIỚI THIỆU

Mô tả: Kênh THÁNH LỒNG TIẾNG ra đời với mục đích xây dựng những Video Clip tạo nhiều niềm vui cho mọi người bằng việc lồng ghép chế lời

Ngày thành lập: 10/07/2018

Tổng số video: 101

VIDEO MỚI

Thánh Lồng Tiếng | Dzừa rình gái dzừa la làng

Thánh Lồng Tiếng | Dzừa rình gái dzừa la làng

5.789 lượt xem • 38 ngày trước

Thánh Lồng Tiếng | Quá khứ của thái dám

Thánh Lồng Tiếng | Quá khứ của thái dám

2.118 lượt xem • 39 ngày trước

Thánh Lồng Tiếng | Màn vật tay giữa Lu và ba

Thánh Lồng Tiếng | Màn vật tay giữa Lu và ba

2.298 lượt xem • 39 ngày trước

Xem tất cả