Thánh lồng tiếng | Đường tăng đọc rap lập đàn cầu mưa

19.712 lượt xem • 13 ngày trước

Kênh THÁNH LỒNG TIẾNG ra đời với mục đích xây dựng những Video Clip tạo nhiều niềm vui cho mọi người bằng việc lồng ghép chế lời! Thanks so much !