Tao biết hết chúng mày nói gì đấy!

12.952 lượt xem • 9 ngày trước

LOL

110.458 người theo dõi

Theo dõi
Đừng nghĩ tao ngủ mà không biết chúng mày nói gì nhé.