Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 2

17.644 lượt xem • 3 tháng trước

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng nhất Hàn Quốc năm 2017. Jung Hyo đang mang thai nhưng bạn trai cô không muốn giữ đứa con này lại. Jung Hyo quyết định sẽ chuyển đến ở cùng với mẹ của bạn trai (Yeong-hee) mình cho đến khi sinh con. Cô cũng phải từ bỏ việc học đại học. Sau thời gian sống chung, hai người dần hiểu đối phương hơn và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp.
Gợi ý cho bạn

Play tự động

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 20 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 20

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

3.705 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 24 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 24

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

5.465 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 23 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 23

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

3.436 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 22 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 22

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

3.813 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 21 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 21

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

4.524 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 28 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 28

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

3.732 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 27 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 27

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

2.154 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 26 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 26

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

2.397 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 25 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 25

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

3.136 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 29 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 29

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

3.293 lượt xem