Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 2

11.342 lượt xem • 24 ngày trước

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng nhất Hàn Quốc năm 2017. Jung Hyo đang mang thai nhưng bạn trai cô không muốn giữ đứa con này lại. Jung Hyo quyết định sẽ chuyển đến ở cùng với mẹ của bạn trai (Yeong-hee) mình cho đến khi sinh con. Cô cũng phải từ bỏ việc học đại học. Sau thời gian sống chung, hai người dần hiểu đối phương hơn và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp.
Gợi ý cho bạn

Play tự động

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 11 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 11

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye

4395 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 10

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 10

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye

4162 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 1 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 1

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye

21422 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 5 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 5

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye

6139 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 6 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 6

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye

3959 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 7 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 7

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye

3792 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 8 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 8

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye

5344 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 9 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 9

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye

4119 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 3 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 3

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye

6572 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 4 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 4

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye

9470 lượt xem