Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 2

19.363 lượt xem • 5 tháng trước

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng nhất Hàn Quốc năm 2017. Jung Hyo đang mang thai nhưng bạn trai cô không muốn giữ đứa con này lại. Jung Hyo quyết định sẽ chuyển đến ở cùng với mẹ của bạn trai (Yeong-hee) mình cho đến khi sinh con. Cô cũng phải từ bỏ việc học đại học. Sau thời gian sống chung, hai người dần hiểu đối phương hơn và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp.
Gợi ý cho bạn

Play tự động

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 22 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 22

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

4.665 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 12 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 12

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

11.476 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 20 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 20

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

4.372 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 24 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 24

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

6.412 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 23 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 23

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

4.284 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 28 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 28

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

4.784 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 27 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 27

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

2.883 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 26 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 26

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

3.178 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 25 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 25

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

4.160 lượt xem

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 29 ĐỘC QUYỀN

Tạm biệt quá khứ - Goodbye to goodbye - Tập 29

Tạm biệt quá khứ - Goodby...

3.663 lượt xem