TAEKWONDO VTF

42 người theo dõi

TRANG CHỦ VIDEO THÔNG TIN

GIỚI THIỆU

Mô tả: Thơ Nguyễn

Ngày thành lập: 26/03/2019

Tổng số video: 13

VIDEO NỔI BẬT

Tuần Tháng Tất cả

Quyền Takewondo Sip Jin Poomsae

Quyền Takewondo Sip Jin Poomsae

4 lượt xem • 6 ngày trước

Quyền Takewondo bài số 14: Ji Tae Poomsae

Quyền Takewondo bài số 14: Ji Tae Poomsae

3 lượt xem • 5 ngày trước

Tuyết Vân & Thanh Phong giành HCĐ  SEA Games 29

Tuyết Vân & Thanh Phong giành HCĐ SEA Games 29

2 lượt xem • 6 ngày trước

Bài Beegak1 2017

Bài Beegak1 2017

1 lượt xem • 6 ngày trước

Quyền Takewondo bài số 11: Tea Beak Poomse

Quyền Takewondo bài số 11: Tea Beak Poomse

1 lượt xem • 6 ngày trước

VIDEO MỚI

Quyền Takewondo bài số 14: Ji Tae Poomsae

Quyền Takewondo bài số 14: Ji Tae Poomsae

3 lượt xem • 5 ngày trước

Quyền Takewondo bài số 11: Tea Beak Poomse

Quyền Takewondo bài số 11: Tea Beak Poomse

1 lượt xem • 5 ngày trước

Tuyết Vân & Thanh Phong giành HCĐ  SEA Games 29

Tuyết Vân & Thanh Phong giành HCĐ SEA Games 29

2 lượt xem • 6 ngày trước

Bài Beegak1 2017

Bài Beegak1 2017

1 lượt xem • 6 ngày trước

Quyền Takewondo Sip Jin Poomsae

Quyền Takewondo Sip Jin Poomsae

4 lượt xem • 6 ngày trước

Võ Nhạc Teakwondo: Firts and the cuntrums

Võ Nhạc Teakwondo: Firts and the cuntrums

21 lượt xem • 19 ngày trước

Quyền Takewondo thi đẳng: Koryo

Quyền Takewondo thi đẳng: Koryo

3 lượt xem • 23 ngày trước

Hình ảnh đẹp của Châu Tuyết Vân

Hình ảnh đẹp của Châu Tuyết Vân

3 lượt xem • 23 ngày trước

Võ nhạc Taekwondo Bbom Bbom

Võ nhạc Taekwondo Bbom Bbom

735 lượt xem • 2 tháng trước

Xem tất cả