Sở thú WC: Hiền Mai và Rắn Cute dự đoán trận Colombia - Anh

4.999 lượt xem • 14 ngày trước

Sở thú WC

15071 người theo dõi

Theo dõi
Hiền Mai dự đoán Anh chiến thắng, còn Rắn Cute lại chọn Colombia. Đặt cược ẵm giải 320 triệu cùng MOCHA!