Sở thú WC: Hiền Mai và Rắn Cute dự đoán trận Colombia - Anh

6.011 lượt xem • 2 tháng trước

Sở thú WC

15.422 người theo dõi

Theo dõi
Hiền Mai dự đoán Anh chiến thắng, còn Rắn Cute lại chọn Colombia. Đặt cược ẵm giải 320 triệu cùng MOCHA!