Sở thú WC: Bông Trần và Voi Kul cùng dự đoán Anh chiến thắng trước Colombia

4.405 lượt xem • 2 tháng trước

Sở thú WC

15.415 người theo dõi

Theo dõi
Bông Trần và Voi Kul cùng dự đoán Anh chiến thắng, còn bạn thì sao? Đặt cược ẵm giải 320 triệu cùng MOCHA!