Science Experiment LIQUID NITROGEN vs PEPSI

569 lượt xem • 3 tháng trước

Tik tok Sáng Tạo

9.082 người theo dõi

Theo dõi
Gợi ý cho bạn

Play tự động

EXPERIMENT Car VS Iron man

EXPERIMENT Car VS Iron man

Tik tok Sáng Tạo

2.163 lượt xem

EXPERIMENT: GUILLOTINE VS WATERMELON

EXPERIMENT: GUILLOTINE VS WATERMELON

Giải Trí Tổng Hợp

299 lượt xem

EXPERIMENT Glowing 1000 degree KNIFE VS COCA COLA

EXPERIMENT Glowing 1000 degree KNIFE VS COCA COLA

Tik tok Sáng Tạo

3.468 lượt xem

EXPERIMENT Glowing 1000 degree KNIFE VS MATCHES

EXPERIMENT Glowing 1000 degree KNIFE VS MATCHES

Tik tok Sáng Tạo

1.537 lượt xem

EXPERIMENT Glowing 1000 degree KNIFE VS LIGHTER

EXPERIMENT Glowing 1000 degree KNIFE VS LIGHTER

Tik tok Sáng Tạo

1.660 lượt xem