Schannel - Chủ nghĩa hoàn hảo của Steve Jobs tạo ra một Apple cá tính như thế nào?

795 lượt xem • 11 ngày trước

Hài VL

135 người theo dõi

Theo dõi