Sao Nhập Ngũ (SS6): Sáng kiến ý tưởng của Đại Nhân được tuyên dương nhiệt liệt

5.044 lượt xem • 14 ngày trước

Sao nhập ngũ

17.653 người theo dõi

Theo dõi
Đồng chí Nhân đã vận dụng rất tốt yếu tố kỹ thuật và điều kiện chiến thuật trong từng tình huống rất khẩn câp.