Sao Nhập Ngũ (SS6): Mr Cần Trô trêu đùa: Chạy bằng niềm tin

11.026 lượt xem • 2 tháng trước

Sao nhập ngũ

25.263 người theo dõi

Theo dõi
Cả trung đội phải lấy sức chạy thật nhanh để thoát khỏi quân địch, anh em động viên chạy thật nhanh, Mr Cần Trô ngây ngô phát ngôn chạy bằng niềm tin.