Sao Nhập Ngũ SS5: Bảo Kun vật vã chào báo cáo

14.481 lượt xem • 36 ngày trước

Sao nhập ngũ

6305 người đăng ký

Đăng ký
Với nội dung "Học chào báo cáo" Gia Bảo lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trong nội dung này, anh thực sự thể hiện rõ sự thất vọng với bản thân khi không hoàn thành được những nội dung đầu tiên trong ngày đầu nhập ngũ.