Sao Nhập Ngũ SS5: Anh rất tự tin nhưng... quên mất lối về

14.152 lượt xem • 35 ngày trước

Sao nhập ngũ

6101 người đăng ký

Đăng ký
Gin Tuấn Kiệt trong màn báo cáo đã cực kỳ tự tin nhưng lúc về hàng thì ôi thôi...