Sao Nhập Ngũ SS5: Anh rất tự tin nhưng... quên mất lối về

45.353 lượt xem • 5 tháng trước

Sao nhập ngũ

25.310 người theo dõi

Theo dõi
Gin Tuấn Kiệt trong màn báo cáo đã cực kỳ tự tin nhưng lúc về hàng thì ôi thôi...