Sao Nhập Ngũ SS5: Anh rất tự tin nhưng... quên mất lối về

18.261 lượt xem • 3 tháng trước

Sao nhập ngũ

17.064 người theo dõi

Theo dõi
Gin Tuấn Kiệt trong màn báo cáo đã cực kỳ tự tin nhưng lúc về hàng thì ôi thôi...