Robot giống người thật gây nhầm lẫn

4.266 lượt xem • 34 ngày trước

CÔNG NGHỆ

4600 người đăng ký

Đăng ký
Công ty Anh chế tạo robot giống người với khả năng phân tích một số đặc điểm của người đối diện để phản ứng phù hợp.