Robot buộc giầy cho vua lười

1.270 lượt xem • 12 ngày trước

Rubik Cuộc Sống

1.250 người theo dõi

Theo dõi
Quá lười vào buổi sáng đến mức chẳng muốn cúi xuống buộc dây giày...