Quynh Anh Shyn - Makeup#34: NAVY E.T

40 lượt xem • 9 ngày trước

Quynh Anh Shyn

167 người theo dõi

Theo dõi
Các sản phẩm dùng trong clip: 1. MUFE make up base primer 2. Chanel Vita Aqua Ultra Light Skin Perfecting Makeup 3. MUFE Anticernes Tenseur Lift Concealer #3 4. Chanel Les Beige Pact 5. Guerlain Meteo
Gợi ý cho bạn

Play tự động