Quỳnh Aka!

6.1k người theo dõi

TRANG CHỦ VIDEO THÔNG TIN

GIỚI THIỆU

Ngày thành lập: 07/06/2018

Tổng số video: 20

VIDEO NỔI BẬT

Tuần Tháng Tất cả

Cuộc sống mà ( Jang x Khoa Nhí) - Quỳnh Aka

Cuộc sống mà ( Jang x Khoa Nhí) - Quỳnh Aka

5.779 lượt xem • 6 ngày trước

Somebody else ( the 1975 ) - Quỳnh Aka

Somebody else ( the 1975 ) - Quỳnh Aka

2.382 lượt xem • 3 ngày trước

VIDEO MỚI

Somebody else ( the 1975 ) - Quỳnh Aka

Somebody else ( the 1975 ) - Quỳnh Aka

2.382 lượt xem • 2 ngày trước

Cuộc sống mà ( Jang x Khoa Nhí) - Quỳnh Aka

Cuộc sống mà ( Jang x Khoa Nhí) - Quỳnh Aka

5.779 lượt xem • 6 ngày trước

Tết xa quê nghe chỉ muốn khóc - Quỳnhaka

Tết xa quê nghe chỉ muốn khóc - Quỳnhaka

9.080 lượt xem • 22 ngày trước

Này em ơi  - Quỳnhaka

Này em ơi - Quỳnhaka

6.955 lượt xem • 27 ngày trước

Nước mắt ( Tăng Phúc cover) - Quỳnhaka

Nước mắt ( Tăng Phúc cover) - Quỳnhaka

5.279 lượt xem • 28 ngày trước

Đừng bao giờ cãi phụ nữ - Quỳnh Aka

Đừng bao giờ cãi phụ nữ - Quỳnh Aka

7.385 lượt xem • 42 ngày trước

Mình cứ chơi đi (Linh Hee) - Nhạc siêu bựa

Mình cứ chơi đi (Linh Hee) - Nhạc siêu bựa

11.625 lượt xem • 3 tháng trước

HongKong 1 (nguyễn Trọng Tài) - Quỳnhaka

HongKong 1 (nguyễn Trọng Tài) - Quỳnhaka

14.934 lượt xem • 4 tháng trước

Ừ có anh đây (tino) - Quỳnh Aka

Ừ có anh đây (tino) - Quỳnh Aka

21.547 lượt xem • 4 tháng trước

Lỡ Lầm (Lê Quang Hùng ) - Quỳnh Aka

Lỡ Lầm (Lê Quang Hùng ) - Quỳnh Aka

9.491 lượt xem • 4 tháng trước

Diên Hy thâm cung kế lược - Quỳnhaka

Diên Hy thâm cung kế lược - Quỳnhaka

19.370 lượt xem • 5 tháng trước

Anh Không Muốn Bất Công Với Em

Anh Không Muốn Bất Công Với Em

27.565 lượt xem • 6 tháng trước

Đức Thánh Chúa Quỳnh - Tình yêu là gì

Đức Thánh Chúa Quỳnh - Tình yêu là gì

7.266 lượt xem • 9 tháng trước

Xem tất cả