Quên Sếp"ss Tùng đi, Tuấn Cry bảo "Không phải chạy"

7.362 lượt xem • 3 tháng trước

Hài chế

17.380 người theo dõi

Theo dõi
Sơn Tùng nói "Chạy Ngay Đi"...Đi theo Tuấn Cry thì "Không phải chạy".