Quên Sếp"ss Tùng đi, Tuấn Cry bảo "Không phải chạy"

8.666 lượt xem • 5 tháng trước

Hài chế

21.816 người theo dõi

Theo dõi
Sơn Tùng nói "Chạy Ngay Đi"...Đi theo Tuấn Cry thì "Không phải chạy".