Quả bóng chính thức của World Cup và lịch sử phát triển từ năm 1930 - 2014

3.130 lượt xem • 11 ngày trước

WC 2018

5968 người đăng ký

Đăng ký
World cup được tổ chức 4 năm 1 lần, chúng ta cùng xem lịch sử phát triển của quả bóng world cup từ khi nó thành lập tới nay để thấy được những thay đổi nhé.