Chị đứng đấy, chờ em đến tán

Có nắng có gió, ấy là ngày tươi đẹp