Nuôi gà lấy trứng công nghiệp bằng robot

1.183 lượt xem • 37 ngày trước

Thế giới

2828 người đăng ký

Đăng ký
Tại một trại trứng ở miền bắc Trung Quốc, con người làm việc dọn xác gà bệnh và đóng gói trong khi việc theo dõi chất lượng là của robot.