Nuôi gà lấy trứng công nghiệp bằng robot

2.491 lượt xem • 5 tháng trước

Thế giới

5.702 người theo dõi

Theo dõi
Tại một trại trứng ở miền bắc Trung Quốc, con người làm việc dọn xác gà bệnh và đóng gói trong khi việc theo dõi chất lượng là của robot.