Nuôi gà lấy trứng công nghiệp bằng robot

1.550 lượt xem • 3 tháng trước

Thế giới

4.028 người theo dõi

Theo dõi
Tại một trại trứng ở miền bắc Trung Quốc, con người làm việc dọn xác gà bệnh và đóng gói trong khi việc theo dõi chất lượng là của robot.