Nơi này có anh - Trương Nhật ft Phúc Hiếu cover

5.127 lượt xem • 20 ngày trước

C.O.9 Entertainment

694 người đăng ký

Đăng ký
Giọng hát ngọt lịm không kém bản gốc luôn.