Những lúc mệt mỏi chỉ muốn có ai đó ôm tôi thật chặt

1.120 lượt xem • 8 ngày trước

BUỒN

103 người theo dõi

Theo dõi
Cần lắm một cái ôm ngay lúc này. Quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ rồi...