Những điệu nhảy đặc trưng của các thành viên Wanna One - W1 and some special dances for each member

2.475 lượt xem • 2 tháng trước

Kênh Tổng Hợp

572 người theo dõi

Theo dõi
Gợi ý cho bạn

Play tự động

Kang Daniel nhây xuất hiện (Wanna One Go Season 2 Vietsub)

Kang Daniel nhây xuất hiện (Wanna One Go Season 2 Vietsub)

Thế giới Kpop 🇰🇷& Vpop ...

1.172 lượt xem

[Vietsub] Daniel, Minhyun WANNA ONE Cut @ Part 3/3

[Vietsub] Daniel, Minhyun WANNA ONE Cut @ Part 3/3 "To The Beaut...

Thế giới Kpop 🇰🇷& Vpop ...

1.493 lượt xem

[VIETSUB] Okay Wanna One Ep 7 - Welcome to Wanna One's Winter Kingdom

[VIETSUB] Okay Wanna One Ep 7 - Welcome to Wanna One's Winter Ki...

Thế giới Kpop 🇰🇷& Vpop ...

1.379 lượt xem

[VIETSUB] Okay Wanna One Ep 8 - Wish List Project

[VIETSUB] Okay Wanna One Ep 8 - Wish List Project

Thế giới Kpop 🇰🇷& Vpop ...

869 lượt xem

[VIETSUB] Okay Wanna One Ep 9 - I Promise You MV Filming

[VIETSUB] Okay Wanna One Ep 9 - I Promise You MV Filming

Thế giới Kpop 🇰🇷& Vpop ...

646 lượt xem

[VIETSUB] Okay Wanna One Ep 14 - Director Jiroong & Jegal’s News Report

[VIETSUB] Okay Wanna One Ep 14 - Director Jiroong & Jegal’s News...

Thế giới Kpop 🇰🇷& Vpop ...

486 lượt xem

[VIETSUB] Okay Wanna One Ep 10 - Exploring the Jacket Filming Site (Sparrow-Cam)

[VIETSUB] Okay Wanna One Ep 10 - Exploring the Jacket Filming Si...

Thế giới Kpop 🇰🇷& Vpop ...

810 lượt xem