người đến là phúc người đi là phận

10 lượt xem • 9 ngày trước

Nếu còn yêu thì sẽ quay lại