Ngẫu/Đàn Ông Tồi 😏

4 lượt xem • 6 ngày trước

Diệp PơPƠ

1 người theo dõi

Theo dõi
Đàn ông tồi là khi chinh phục được bạn rồi họ không muốn sở hữu bạn nữa.