Ngăn Kéo Học Đường - Tập 4: Trò chơi bắt đầu | Phim sinh viên 2018

26.239 lượt xem • 3 tháng trước

Three Wolves Studio

5.681 người theo dõi

Theo dõi
Ở tập trước, Dũng đã phải chứng kiến người mình yêu ngồi lên xe của Lâm. Dũng sẽ làm gì, từ bỏ hay tiếp tục đấu tranh vì người mình yêu thương, mời các bạn xem Ngăn Kéo Học Đường Tập 4 để biết được nhé.