Ngăn Kéo Học Đường - Tập 3: Người ấy không phải anh | Phim sinh viên 2018

13.754 lượt xem • 25 ngày trước

Three Wolves Studio

4281 người đăng ký

Đăng ký
Như vậy tập 2 với sự xuất hiện của trùm sò Tú Thợ Điện đã làm cho Dũng FA một phen sấp mặt. Liệu Dũng sẽ lật ngược được thế cờ hay cuộc sống sẽ đi vào bế tắc từ nay, cùng theo dõi những tập tiếp theo của Ngăn Kéo Học Đường Nhé