Một mẹ nuôi được mười con Nhưng mười con không nuôi được một mẹ

11.626 lượt xem • 5 tháng trước

NgẫmTV

5.558 người theo dõi

Theo dõi
Dành cả đời để chăm lo các con...đến khi về già thì một mình lủi thủi