Một mẹ nuôi được mười con Nhưng mười con không nuôi được một mẹ

7.222 lượt xem • 3 tháng trước

NgẫmTV

4.041 người theo dõi

Theo dõi
Dành cả đời để chăm lo các con...đến khi về già thì một mình lủi thủi