Microsoft giới thiệu máy tính bảng surface Go

6.033 lượt xem • 2 tháng trước

SurfaceGo10 mới mang lại cho bạn hiệu suất máy tính xách tay với tính di động của máy tính bảng Chân đế có thể điều chỉnh được có thể chạy phần mềm hàng ngày như Office 365 và mànhình cảmứng tuyệt đẹp