"Lang Gia Bảng 2": Bình Chương bị trúng hai mũi tên

4.344 lượt xem • 9 tháng trước

Trailer Phim

37.678 người theo dõi

Theo dõi
Tại biên giới Cam Châu - nước Đại Lương, tình hình chiến trận căng như dây đàn. Vết thương của Bình Chương lại hết sức nguy kịch, hai mũi tên đâm thẳng vào ngực, máu chảy như suối.