Lang bahnar bỏ hoàng ở tây Nguyên

86 lượt xem • 6 ngày trước

Xem Gì cũng Có🔚

539 người theo dõi

Theo dõi
làng cũ làng tôi , trước đây nhà sàn rất đẹp , từ khi dân làng về làng mới mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. giờ chỉ còn người già vẫn ở làng cũ nay