La La School - Thử thách uống hết 12 loại nước ngọt một lúc | Hotpot series - Lẩu thập cẩm

13.489 lượt xem • 12 ngày trước

LA LA SCHOOL

20.393 người theo dõi

Theo dõi
Thử Thách Uống Hết 12 Loại Nước Ngọt Một Lúc | HOTPOT SERIES - LẨU THẬP CẨM Uống kiểu này chịu sao nổi ... không thể tin được ! Xem đến thử thách cuối còn ghê hơn ...