KOUSS - ‘BABY GUDNITE’ M/V TEASER

1.005 lượt xem • 10 ngày trước

C.O.9 Entertainment

694 người đăng ký

Đăng ký
Composer : Kouss Director : Ngo Hoang Ninh D.O.P: Long Hoang O.P : Nghia Minh Phan Stylist: Hieu Pain Actor: Tuan Manh Tran Actress: Vu Phuong Ngoc Equipment: NAT Production Nhà tài trợ: Hoàng Lê Studio