Không nhịn thì làm gì bây giờ?

6.584 lượt xem • 40 ngày trước

Nhật Anh Trắng

2.689 người theo dõi

Theo dõi
Cuộc sống thật lắm khó khăn. Không khéo nhẫn nhịn thì ăn ngập hành !!! Cuộc sống mà, nó có giống cuộc đời đâu, mỗi người nhịn một tí, mỗi chỗ nhịn một tí, có thế mới yên thân được.