Không nhịn thì làm gì bây giờ?

7.294 lượt xem • 2 tháng trước

Nhật Anh Trắng

3.833 người theo dõi

Theo dõi
Cuộc sống thật lắm khó khăn. Không khéo nhẫn nhịn thì ăn ngập hành !!! Cuộc sống mà, nó có giống cuộc đời đâu, mỗi người nhịn một tí, mỗi chỗ nhịn một tí, có thế mới yên thân được.