Khi người Trung Quốc đi ăn Buffet

4.198 lượt xem • 6 tháng trước

LOL

122.148 người theo dõi

Theo dõi
Đi ăn cứ phải tranh cướp như thế này mới ngon.