Khi gâu đần chơi trò troll

6.728 lượt xem • 10 ngày trước

LOL

94.473 người theo dõi

Theo dõi
Nhìn ngu ngu thế thôi mà khối đứa cũng nguy hiểm ra phết.