Khi gâu đần chơi trò troll

7.396 lượt xem • 2 tháng trước

LOL

121.812 người theo dõi

Theo dõi
Nhìn ngu ngu thế thôi mà khối đứa cũng nguy hiểm ra phết.