Jacky

1.7k người theo dõi

TRANG CHỦ VIDEO THÔNG TIN

GIỚI THIỆU

Mô tả: Kênh chuyên hài Troll tự nhiên

Ngày thành lập: 01/10/2018

Tổng số video: 200

VIDEO NỔI BẬT

Tuần Tháng Tất cả

VIDEO MỚI

Troll người lạ với trò Cam Vắt

Troll người lạ với trò Cam Vắt

118 lượt xem • 3 tháng trước

Troll Bò Tót xuất hiện thử người qua đường

Troll Bò Tót xuất hiện thử người qua đường

2.104 lượt xem • 3 tháng trước

Mistaken Shooter Prank

Mistaken Shooter Prank

109 lượt xem • 3 tháng trước

Throwback Thursday - Kid Seducing Older Ladies

Throwback Thursday - Kid Seducing Older Ladies

201 lượt xem • 3 tháng trước

SCARY Hidden Snake Prank

SCARY Hidden Snake Prank

212 lượt xem • 3 tháng trước

Dead Man in the Trash

Dead Man in the Trash

109 lượt xem • 3 tháng trước

Rude Door Slammers Prank

Rude Door Slammers Prank

77 lượt xem • 3 tháng trước

Scary Scarecrow Prank

Scary Scarecrow Prank

169 lượt xem • 3 tháng trước

Mean Puppy Bites Off Finger

Mean Puppy Bites Off Finger

39 lượt xem • 3 tháng trước

Kitty Vending Machine

Kitty Vending Machine

50 lượt xem • 3 tháng trước

Magician Wannabe Cop Prank

Magician Wannabe Cop Prank

305 lượt xem • 3 tháng trước

Bride Cheats on Blind Husband Prank

Bride Cheats on Blind Husband Prank

162 lượt xem • 3 tháng trước

Những trò đùa của Lính cứu hỏa

Những trò đùa của Lính cứu hỏa

131 lượt xem • 4 tháng trước

Troll người lạ ăn thịt chim

Troll người lạ ăn thịt chim

268 lượt xem • 4 tháng trước

Xem tất cả