Hát chế: Chắc ai đó sẽ về - Đỗ Duy Nam

5.987 lượt xem • 1 năm trước

LOL

71807 người đăng ký

Đăng ký
Nhớ lúc dắt Thúy lượn bờ đê; Vừa hôm nay nghe tin bão lại phải gọi nàng ra đê; Đòi đôi tất để anh đeo cho đỡ lạnh ...