Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry

3.826 lượt xem • 3 tháng trước

Nhân vật

2.009 người theo dõi

Theo dõi
Sau thời tuổi trẻ nổi loạn, Hoàng tử Harry hiểu rằng có thể dùng sức ảnh hưởng của cá nhân để thay đổi xã hội và giúp đỡ mọi người.