Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry

1.980 lượt xem • 34 ngày trước

Nhân vật

1381 người đăng ký

Đăng ký
Sau thời tuổi trẻ nổi loạn, Hoàng tử Harry hiểu rằng có thể dùng sức ảnh hưởng của cá nhân để thay đổi xã hội và giúp đỡ mọi người.