HÀI COMMENT

1.4k người theo dõi

TRANG CHỦ VIDEO THÔNG TIN

GIỚI THIỆU

Ngày thành lập: 01/10/2019

Tổng số video: 24

VIDEO NỔI BẬT

Tuần Tháng Tất cả

Hài hước với chiếc áo quyền lực

Hài hước với chiếc áo quyền lực

2.874 lượt xem • 4 ngày trước

Thánh hỏi lời bài hát ấn tượng xuất hiện

Thánh hỏi lời bài hát ấn tượng xuất hiện

2.844 lượt xem • 4 ngày trước

Thánh giải thích cách dùng ổ điện

Thánh giải thích cách dùng ổ điện

2.772 lượt xem • 4 ngày trước

Thánh hỏi cách thịt cả là đây

Thánh hỏi cách thịt cả là đây

2.729 lượt xem • 3 ngày trước

VIDEO MỚI

Thánh hỏi cách thịt cả là đây

Thánh hỏi cách thịt cả là đây

2.729 lượt xem • 2 ngày trước

Thánh phân tích ngữ pháp hiển linh max hài

Thánh phân tích ngữ pháp hiển linh max hài

1.480 lượt xem • 3 ngày trước

Thánh hỏi lời bài hát ấn tượng xuất hiện

Thánh hỏi lời bài hát ấn tượng xuất hiện

2.844 lượt xem • 3 ngày trước

Thánh comment lí giải lí do nước biển mặn

Thánh comment lí giải lí do nước biển mặn

2.274 lượt xem • 3 ngày trước

Hài hước với chiếc áo quyền lực

Hài hước với chiếc áo quyền lực

2.874 lượt xem • 3 ngày trước

Thánh giải thích cách dùng ổ điện

Thánh giải thích cách dùng ổ điện

2.772 lượt xem • 3 ngày trước

Thánh lầy miêu tả gấu mập

Thánh lầy miêu tả gấu mập

3.253 lượt xem • 7 ngày trước

Thánh xin điều ước đã xuất hiện

Thánh xin điều ước đã xuất hiện

3.463 lượt xem • 7 ngày trước

Thánh trốn viện đi cướp max hài

Thánh trốn viện đi cướp max hài

3.824 lượt xem • 7 ngày trước

Thánh kể chuyện vô sinh max hài

Thánh kể chuyện vô sinh max hài

3.333 lượt xem • 7 ngày trước

Cao thủ chia sẻ lí do đứng xó thời đi học

Cao thủ chia sẻ lí do đứng xó thời đi học

2.734 lượt xem • 7 ngày trước

Thánh troll tây du kí ngoại chuyện

Thánh troll tây du kí ngoại chuyện

5.394 lượt xem • 10 ngày trước

Hài hước với hình ảnh ngày ấy và bây giờ

Hài hước với hình ảnh ngày ấy và bây giờ

6.112 lượt xem • 10 ngày trước

Thánh kể truyện hôi của

Thánh kể truyện hôi của

2.314 lượt xem • 11 ngày trước

Thánh lầy kể truyện đi chợ

Thánh lầy kể truyện đi chợ

2.538 lượt xem • 12 ngày trước

Xem tất cả