Gia đình là số 1 - Bố Heri troll Qéo Qèo Qeo 😂

79 lượt xem • 5 ngày trước

Giải Trí 24h

3.198 người theo dõi

Theo dõi
Bố Heri học theo thay âm thanh vào để hợp với tình huống nhưng lại bị ông Heri đánh gãy cả mũi 😂😂 cười ra nước mắt