Gặp phải khách hàng như thế này, chủ cửa hàng chỉ có thể... ngất

6.571 lượt xem • 2 tháng trước

LOL

81847 người theo dõi

Theo dõi
Bạn có bao giờ đọc tên các mặt hàng mình định mua thành một bài thơ có vần có điệu đoàng hoàng chưa?